Scroll to top

Kritéria pre výber vhodnej podlahy

Prvým, a možno vo väčšine prípadov najlimitujúcejším faktorom, je rozpočet. Cenové rozpätie jednotlivých typov podláh dokáže byť veľmi veľké ale hlavne vymedzí Vaše možnosti a zúži výber. Napríklad cena špičkovej drevenej podlahy, v tých najprémiovejších vyhotoveniach, môže byť aj viac ako 8 násobne vyššia oproti základnému, ale opäť kvalitnému laminátu. To neznamená, že neexistuje kvalitná drevená podlaha za rozumnú cenu alebo dokonalo spracovaná laminátová podlaha s komfortom drevenej podlahy a odolnosťou laminátu v cenovej úrovni podobnej dreveným podlahám.

Veľmi podstatným a v mnohých prípadoch najrozhodujúcejším kritériom je odolnosť. Rodiny s malými deťmi, či domácimi miláčikmi, si potrpia na odolnosť podlahy. Podlaha je často namáhaná, aj keď za normálnych okolností sú všetky typy podláh vyhovujúce bežnému používaniu. Na druhej strane, je potrebné vedieť, čo znamená bežné použitie. Pokiaľ máte psíka či mačku, nikdy neviete aké prekvapenie vám doma pripravia. Pazúry dokážu poznačiť menej odolné podlahy na trvalo. Taktiež v prípade malých ratolestí, umelé kolieska na hračkách alebo odrážadlách dokážu vytvoriť viditeľné škrabance na menej odolných podlahách. Veľká skupina zákazníkov si mýli pojem záťažová trieda s atribútom odolnosti podlahy. Áno, svojím spôsobom tieto pojmy úzko súvisia, no záťažová trieda určuje mieru maximálnej možnej záťaže podlahy, nie jej oteruvzdornosť. Pre byty alebo domy sú vhodné záťažové triedy v rozmedzí 21-23, komerčné záťažové triedy sú v rozmedzí 31-34 a pre priemyselné objekty 41-43. V dnešnej dobe, každá kvalitná podlaha splňa záťažovú triedu min 31 ale poväčšine 32. V skratke, prvá číslica naznačuje vhodnosť pre typ priestoru a druhá úroveň intenzity využívania priestoru. Takže spomínané kritérium teda nemusíme vôbec považovať za rozhodujúci faktor. Samozrejme v prípade komerčných priestorov, ktoré majú zákonom stanovené normy pre jednotlivé využitie priestorov, je potrebné brať do úvahy aj toto kritérium. Záťažová trieda je ovplyvnená hrúbkou nášľapnej vrstvy ale najmä hustotou jadra podlahy a silou zámku, v prípade plávajúcich podláh s klikovým spojom. Plávajúce podlahy, ktoré sú spájané a fixované najpoužívanejším klikovým zámkom Uniclic (patent spoločnosti Unilin – výrobca Quick-Step – ktorý je dnes možné vidieť pri takmer všetkých kvalitných podlahách) je tento zámok kľúčový pre odolnosť podlahy. V prípade nekvalitného zámku, ktorý priamo naväzuje na hustotu HDF dosky, hrozí pohyb lamiel alebo ich rozpájanie, či extrémne pracnú montáž. Viac sa o tejto problematike dočítate v článku, ktorá porovnáva kvalitné a nekvalitné podlahy.  V tomto prípade je najdôležitejším atribútom parameter oteruvzdornosti AC – od AC1 len pre málo využívane priestory až po AC5, ktoré sú vhodné aj pre frekventované verejné priestranstvá. V dnešnej dobe všetky kvalitné podlahy začínaju pri oteruvzdornosti AC3. Základom vysokej oteruvzdornosti sú povrchové úpravy, hustota a kvalita jadra podlahy. Pri odolnosti nesmieme zabudnúť na ďalšiu kľúčovú vlastnosť ktorou je vode-odolnosť. Túto vlastnosť dnes nájdeme pri všetkých kvalitných vinylových  a kompozitných, laminátových dokonca aj drevených podlahách. V prípade vodeodolnosti je však potrebné rozlišovať akým spôsobom je pri podlahe dosiahnutá vodeodolnosť. Podlaha je náchylná prepustiť vlhkosť hlavne cez spoje. V prípade kvalitných podláh je táto vodeodolnosť dosiahnutá bez potreby impregnácie klikového spoja či použitie dodatočných tmelov, silikónov či gumových a iných tesnení v tomto spoji. Tento jedinečný klikový systém dokáže zabrániť preniknutiu vlhkosti vďaka predpetiu ktoré nastáva v klikovom spoji po napojení druhej lamely. Predpetie spôsobuje tlak z oboch strán lamiel do spoja a zabráňuje preniknutiu akejkoľvek tekutiny cez klikový spoj podlahy. Na trhu môžete nájsť viacero množstvo výrobcov ktorý prezentujú ich podlahy ako vodeodolné. Po skúsenostiach ktoré sú dostupné v rôznych diskusiách či testoch sa dopátrate že väčšina týchto výrobkov je vodeodolných len kým sa nedostanú do kontaktu s vodou. Títo výrobcovia na vodeodolnosť neposkytujú žiadnu záruku a v technickom liste nie je spomenutá žiadna technická špecifikácia tohto atribútu, dokonca poväčšine tento atribút tam nie je spomenutý vôbec.

Nasledujúci kľúčový parameter je komfort. Komfort môžeme považovať za mierne subjektívny. Dôležitými parametrami je mäkkosť a pocitová teplota podlahy. Zdôrazním slovo pocitová lebo teplota podlahy sa v skutočnosti prispôsobí teplote priestoru, no niektoré typy môžu pôsobiť dojmom, že ide o podstatne chladnejší povrch (napríklad keramická dlažba). Mäkkosť podlahy je citeľná pri chôdzi bosou nohou ale môže byť kľúčovým faktorom pokiaľ ide o rodinu s malými deťmi, ak očakávame pády malých detí, ktoré sú súčasťou prvých pokusov o chôdzu. Jednoduchý príklad ako si predstaviť rozdiel v mäkkosti podlahy je pád mobilného telefónu na keramickú dlažbu alebo na koberec. Je to veľký rozdiel. Do tejto kategórie spadá aj akustický vplyv kročajov po podlahe. V prípade že ide komerčný priestor alebo máte viac podlaží, alebo jednoducho chcete byť ohladuplný k susedom pod vami, môžete zvoliť typ podlahy s nižším kročajovým hlukom. Ak máte domáceho miláčika alebo chodíte radi obutý, či v prípade ženských topánok s opätkami, tak isto oceníte vlastnosť podlahy eliminovať hluk vstupujúci do miestnosti pri je pochôdznosti.

Ďalší veľmi podstatný faktor je dizajn. Samozrejme, každý kto si zariaďuje svoje bývanie, chce aby sa konečný dizajn čo najviac zhodoval s predstavou. Niekedy však napriek tomu vyhráva praktická stránka nad vizuálnou. Prepracované dekory pri laminátových a vinylových podlahách sú v niektorých prípadoch takmer na nerozoznanie od dreva alebo keramických, či liatych podláh. Napriek dokonalej technológii sú aj tu podstatné rozdiely v prepracovanosti alebo autenticite dekorov. Za zmienku stojí ešte prepracovanosť príslušenstva (prechodové alebo soklové lišty), ktoré je v prípade kvalitných výrobcov u všetkých druhov podláh v rovnakom dekore ako je dekor podlahy. Požiadavky môžu byť aj na jednofarebné lišty biele, pretierateľné alebo čím ďalej trendovejšie antracitové.       

V poslednom rade ale rozhodne nie najmenej podstatný aspekt je spôsob montáže. Každý typ podlahy má iné nároky na podklad, niektoré typy si vyžadujú dokonalé rovný a bezchybne znivelizovaný podklad. Iné dokážu tolerovať jemné nerovnosti alebo dokonca dokážu prekryť už existujúcu podlahu. Táto vlastnosť je veľmi dôležitá, pretože ak zvolíte typ, ktorý je náročný na rovinatosť podkladu a podklad nebude dokonale pripravený, môže to spôsobiť viacero problémov v budúcnosti. V lepšom prípade bude potrebné celú podlahu rozobrať, podklad upraviť a opäť nainštalovať podlahu. Ako už bolo spomenuté vyššie, dnešným trendom sú čisté línie bez prerušenia. Preto pri výbere je potrebné dbať aj na veľkosť plochy, ktorú je možné položiť bez dilatácie (čiže prerušenia uloženia podlahy), použitia prechodovej lišty a následne pokračovania. Dilatácie sa väčšinou navrhujú pri prechodoch medzi miestnosťami, ale aj v niektorých členitejších priestoroch kde je možné, že nastane nežiadaná deformácia už namontovanej podlahy. Každý typ podlahy je principiálne charakteristický aj svojou hrúbkou. Tá je dôležitá napríklad pri naviazanosti na iný typ podlahy. V prípade, že je potrebné prekryť starú podlahu, pôvodné dvere nebudú vymenené, je potrebné zvoliť podlahu s čo najmenšou hrúbkou. Poslednou charakteristikou je jednoduchosť montáže. Všeobecne najjednoduchšia montáž je plávajúcim spôsobom pri podlahe s klikovým zámkom. Pod podlahou inštalovanou plávajúcim spôsobom je potrebné použiť podložku podľa vášho výberu a nárokov.Aktuálne je to najviac rozšírený a najpraktickejší spôsob montáže kvôli jednoduchosti a rýchlosti. Výhodou montáže plávajúcim spôsobom je možnosť podlahu rozobrať bez poškodenia a opätovnej montáže na pôvodnú plochu alebo do úplne inej miestnosti. Platí to však len v prípade kvalitných podláh s dostatočne pevným zámkom. Montáž podlahy plošným lepením je o čo si komplikovanejšia a pracnejšia. Na druhej strane, podlaha položená týmto spôsobom, ma menší tepelný odpor, nie je nutné podlahu oddilatovať pri členitých alebo veľkých priestoroch a má častokrát aj lepšie akustické vlastnosti.

Samozrejme existujú podlahy s integrovanou podložkou ktoré nájdete aj v našom portfóliu, no aj napriek integrovanej podložke odporúčam použiť pod podlahu separátnu podložku. Hlavný význam podložky spočíva v oddelení podlahy od podkladu a ochránení klikového spoja ako najcitlivejšej súčasti podlahovej lamely. V prípade integrovanej podložky nie je ani jedná z týchto funkcií splnená. Integrovaná podložka je súčasťou podlahovej lamely takže sa plne prispôsobuje podlahovej lamele aj v prípade že podlaha vplyvom rôznych činiteľov „pracuje“ a mení svoju veľkosť. Najpodstatnejšie však je že najzraniteľnejšia časť podlahy – klikový spoj je nechránená a v priamom kontakte s podkladom. Takže systém integrovanej podložky sa môže javiť ako systém v ktorom pod podlahou máte podložku ktorá účel podložky nespĺňa úplne.

Tepelný odpor podlahy, kompatibilita s podlahovým kúrením. Tento činiteľ je pre zákazníkov v poslednom čase dôležitejší ako kedysi. Pripisujem to množstvu novostavieb v ktorých sa stretávame poväčšine práve s podlahovým kúrením. Zákazníci tak chcú mať istotu že podlaha je kompatibilná s podlahovým kúrením. V dnešnej dobe si dovolím tvrdiť že všetky kvalitné podlahy sú kompatibilné, u nás v interiérovom štúdiu eso nenájdete podlahy ktoré by podlahové kúrenie nepodporovali, v dnešnej dobe sa táto vlastnosť už stala štandardom. Každý chce však docieliť čo najmenšie tepelné straty a podporiť tak efektivitu podlahového kúrenia. Tepelný odpor je parameter ktorý nám napovie ako efektívne bude podlahové kúrenie pri použití určitého typu podlahy. V tomto parametri nájdeme veľké rozdiely medzi drevenou, vinylovou alebo laminátovou podlahou, nenechajme sa však zmiasť niekoľkonásobnými nižšími či výššími číslami. Tento parameter vplýva hlavne na prvotné alebo jednorazové nahriatie podlahy akonáhle podlaha dosiahne požadovanú teplotu rozdiely v tepelných stratách nie sú veľké. Chcem teda naznačiť že po zimnej sezóne vás nečakajú žiadne citeľne vyššie náklady pri použití podlahy s vyšším tepelným odporom. Samozrejme všetko to závisí od veľkosti priestorov ktoré podliehajú podlahovému vykurovaniu. Ďalším faktorom ktorý stoji za zváženie vo vzťahu k podlahovému kúreniu je cena podlahy. Kompozitné vinylové podlahy často uprednostňované pred laminátovými podlahami kvôli nízkemu tepelnému odporu sú podstatne drahšie. Otázkou sa stále vraciame k prioritám zákazníka a ktoré atribúty od podlahy vyžaduje alebo ocení najviac. V prípade že je priorita pre výber kompozitnej vinylovej podlahy nízky tepelný odpor, treba si položiť otázku že či cenový rozdiel medzi laminátovou a kompozitnou vinylovou podlahou je možné dosiahnuť návratnosťou pri ušetrením financií pri efektívnejšom podlahovom vykurovaní.

V prípade jednotlivých druhov podláh je pre zákazníkov ktorý majú schodisko veľmi podstatná možnosť obloženia schodiska, čo je v dnešnej dobe veľmi vyhľadávaný spôsob. Hlavne pre prijateľnú cenu oproti masívnym schodom, rýchlu realizáciu, a dokonalé zhodné dizajnové riešenie, opäť v modernom trende jednoduchosti a jednej dekorovej línie.

 

Poďme sa teda pozrieť na jednotlivé typy podláh a porovnať ich podľa kritérií ktoré boli vymenované v článku vyššie, verím že vám tento rozbor uľahčí rozhodovanie a vyberiete si tú najvhodnejšiu podlahu pre vás.

Related posts

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Viac informácií o cookies

Vlastné nastavenia cookies

Súhlasím